Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 )
pool juist het tegengeftelde verfchijnfel moet plaats
grijpen.
3,) Bij elke omwenteling des Hemels moeten
alle hemellichten, welke aldaar zigtbaar zijn, da-
gelijks cirkels befchrijven, die evenwijdig met den
Horizon loopen, zoodat zij, noch op- noch onder-
gaan, maar op eene gelijke hoogte blijven, en
geftadig in het rond bewogen worden. Uit aan-
merking daarvan, wordt dan ook aan dezen ftand
den naam van evenmjdigen ftand of eyenmjdigc
Sfeer gegeven.
4.) Moet de Zon, gedurende den tijd, dien zij,
befteedt, om de noordelijke teekens door te loopen,
aldaar beftendig boven, en zoo lang zij zich in de
zuidelijke teekens bevindt, fteeds beneden den Hori-
zon blijven. Van hier ook, dat het onder de
Noordpool, van omftreeks half Maart tot half
September, altijd dag, en van dien tijd tot om-
trent half Maart, fteeds nacht is. Onder de
Zuidpool moet hetzelfde verfchijnfel, maar in eene
omgekeerde orde, plaats hebben.
Hemelftand tusfchen den Evenaar en de Polen.
Deze ftand, welken men aantreft bij allen, die
tusfchen de Linie en de beide Polen wonen, is
zeer menigvuldig. — Fig. 36 wijst ons denzelven
aan, en wel bepaaldelijk, zoo als die bij ons,
waar de Noordpool 53I graad boven den Gezigt-
cin-