Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 43 )
Terbecldt dc Evenaar, P en /> de Polen des He-
mels, 25 rii V de Ecliptica, Q en q derzeit
ver Polen, b f d e cx\ k r t h As. Keerkringen,
Q S cn ^ ƒ de Poolcirkels; voorts P =2= / V de
Horizon, cn E P V /> de Meridiaan van de plaats
A, onder den Evenaar.
Bij eene aandachtige befchouwing dezer figuur,
zal men al aanftonds ontdekken, dat onder dc
Linie dc volgende verfchijnfclen plaats liebben:
1.) Liggen dc Polen des Hemels aldaar in den
Horizon, zoodat deze beide punten tegelijk het
ware Noorden en Zuiden aan\\l!^en.
2.) Staat de Evenaar aldaar regthoekig op den
Horizon.
3.) Gedurende elke omwenteling des Hemels
moeten alle deelen der hemelruimte aldaar zigt-
baar zijn.
4.) Alle hemellichten, en dus ook de Zon,
nioeten, daar ter plaatfe, regtftandig uit den Hori-
zon oprijzen, cn, op gelijke wijze, onder den-
zelven nederdalen. — Om deze reden is het dan
ook, dat men dezen ftand des Hemels den regten
•Stand of de regte Sfeer noemt.
5.) Moet de Zon aldaar zoo lang boven als
beneden den Horizon vertoeven, wijl deze hare
dagcirkels altijd midden doordeelt. Van daar, dat
onder de Linie de dagen cn nachten, het gchcele
jaar door, even lang zijn..
d.)