Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 42 )
Keerkringen bcflotei:i, ligt. Hare liitgenrckth'cid-'ós
plzoo 47 graden. . . .. j . .
llcmelfiand' ond<r den Evenaar.
Wanneer wij Heeds bij de onderftelling blijven,
dat, namelijk, onze Aarde bolrond, tVi. gelißmidh
delpuntig met den Hemelbol of de Sfeer zij, laat
het zich, bij eenig nadenken,, gemakkelijk begrij-
pen, — dat de Hemel, wel verre van overal eenen
cn denzelfden ftand te hebben, op bijzondere-pun-
ten der Aarde eenen anderenftand aioet aanne-
men. — Reizigers, die eenen togt m de ftreek
■van het Noorden naar het Zuideij, i)f van het
Zuiden naar. het Noorden gedaan, hebben, bevesc
tigen dit ook; eenparig getuigende, dat men, in
deze rigting gaande, den Hwel telkens van:ftand
of ftelling, ini^t betrekking totj het punt, iwaar
men zich bij de afreize bjevoijd, ziet verande-
ren, en op bijzondere ftandpunten, b. v., onder
de Linie, of onder de Keerkringen cn Poolcirkels,
verfchillende hemelverfchijnfelen ontwaart.
Uit aanmerking daarvan is het dan ook, dat
men voor de bewoners der Aarde drie voorname
ilanden des Hemels onderfcheidt, tc weten: cencn
regten, evenwijdigen en fchuinen Jlejiielßand. —
fig. 34 wijst ons den regten Stand, of den Stand
des Hemels onder den Evenaar, aan. E V V ä
ver-