Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 36 )
king genoemd, bij voorbeeld: — Laat in fig, 31
P cn p de Polen des Hemels, E P V ^ deszelfs
Omtrek, E T V =ü= de Evenaar, en S3 =0= «-yo T
de Ecliptica verbeelden; voorts 2 het punt of
de plaats der Zon in haren weg, tn V z d een
gedeelte van eenen cirkel, die, door de Zon en de
Polen des." Hemels gaande, den naam van Décli-
natie-cirkel draagt, dan wordt de boog z d, of
de afftand, dien de Zon alsdan van den Evenaar
heeft, de Declinatie of Afvijking der Zon ge-
noemd, welke afftand, of door de Klootfche drie-
hoeksmeting berekend, of, fchoon minder naauw-
keurig, op de Globe (*) kan gevonden worden.
Dezelve verandert eiken dag. In de zonneftanden
bedraagt die afftand graad; doch in de nacht-
eveningen, waar geene declinatie of afwijking kan
plaats hebben, is dezelve gelijk aan nul. Voor het
overige heeft de Zon, of Noorder- of Zuider-
DecUnatie, Van den aiften Maart tot den aiften
September heeft dezelve Noor der-Declinatie, om-
dat de Zon, gedurende dien tijd, ten Noorden
van den Evenaar is; terwijl zij van den aiften
September tot den Maart, Zuider-Declinatie
heeft,
(*) Dus noemt men, in het gebruik, zekeren beweeg-
baren bol, waarop men, of de oppervlakte der Aarde,
of die des Hemels vindt afgebeeld: in het eerfte geval
draag't hij den naam van Aard' en in het laatlle dien
van Hemelglobe.