Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 35 )
den naam van Znidpool-cirkel draagt. Beide cii'*
kels zijn 23§ graad van de Polen van den Evenaar
of des Hemels verwijderd.
gebruik der cirkels.
De cirkels, welke wij tot hiertoe befchreven
hebben, zijn in de Sterre- Aardrijks- en Zee-
vaartkunde van een uitgebreid nut; inzonderheid
de groote cirkels, naardien men, niét behulp der-»
xelven, zich in fi:aat bevindt, de llanden van dc
Zon, Maan en Sterren, welke ligchamen, door do
fchijnbare omwenteling des Hemels, gedurig van
plaats veranderen, zoo wel met betreldcing tot dén
Evenaar, als ten aanzien van eejiig punt der
Aarde, te allen tijde, naauwkeurig te kunnen be-
palen. Wat den ftand der Zon, in opzigt tot den
Evenaar, betreft, deze wordt door hare Declinatie
en Regte Klimming bepaald, terwijl dezelve, ten
aanzien van eenig punt der Aarde, met den Hori-
zon of Meridiaan van dat punt vergeleken, en
door dc Hoogte en het Azimuth der Zon bekend
wordt. Van dit een en ander zullen wij hier dc
noodige opheldering laten volgen.
Declinatie of Afwijking der Zon. :
De kortfte afftand, dieii de Zon van den Eve^
Haar heeft, wordt derzelver Declinatie öf Af wij-'
C a king