Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 29 )
"TV
gnan , cn' ook dagelijks in andere pur ten van den
Meridiaiin moet waargenomen worden, gelijk dan
ook werkelijk het geval fcliijnt te zijn; want van
di>n tijd af, ziet men haar, van dag tot dag, al
hooger en hooger klimmen, en hoe langer iioe
meer benoorden den Evenaar afwiji^entotdat zij
den aiften Junij , van T, oostwaarts aan, door
^ cn n, in 53 gekomen zijnde, den cirkel bede
befciirijft, wanneer zij benoorden het Oosten bij b
opkomt, cn , na bij c door den Meridiaan gegaan te
zijn, benoorden het Westen bij d ondergaat. Als-
dan fchijnt zij haar hoogde punt aan den Hemel
bereikt te hebben; want van dien dag af, ziet men
haar weder den Evenaar naderen, en gedurig lager
aan den Meridiaan komen, totdat zij, door ^ en
np, in =0= gekomen zijnde, op nieuw den Evenaar
befchrijft. Dit heeft plaats omflreeks den 21 Sep-
tember, wanneer de Zon weder regt in het Oosten
opgaat, bij E aan den Meridiaan waargenomen
wordt, cn regt in het Westen ondergaat. Na dien
tijd ziet men haar andermaal den Evenaar verlaten,
doch nu ten Zuiden van denzelven afwijken, hoe-
wel zg blijft voortgaan, met eiken dag al lager aan
den Meridiaan te i;omcn, totdat zij uit , door
ni en , in ^ gekomen zijnde, den cirkel rst 11
befchrijft, wanneer zij, na bezuiden het Oosten
bij r opgekomen te zijn, des middags bij s aan
den Meridiaan gezien wordt, en bezuiden het Wes-
ten bij t ondergaat. Van dien dag af, namelijk
van