Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
mijlen in het rond van ons verwijderd, cn raaÜt de
Aarde flechts in het punt, waar men ilaat, invoe-
ge dezelve een halve diameter der Aarde boven
den waren Horizon verheven is.
Zij , om dit te verftaan, in 23, A B C D
de omtrèlv. der Aarde, T het Toppunt van dc
plaats A, — M A T dc Toplijn, d f eene lijn, die
door het middelpunt gaat, e h eene lijn, die,
evenwijdig aan de vorige, den omtrek in A raakt.
Wanneer men nu, in zijne gedachten, de figuur om
de Toplijn laat omwentelen, dan zal, in denzelfden
tijd, dat dc omtrek van den cirkel, het oppervlak
der Aarde doorloopt, de lijn d f door eene vlakte
gaan , die de mare Horizon van het punt A is, cn
dc lijn e h eene ruimte doorloopen, welke de fchijn-
laré Horizon van dat punt genoemd wordt. Wij
zien derhalve, dat dc fchijnbare Horizon alleen dit
met den waren gemeen heeft, dat hij evenwijdig
met denzelven loopt.
Aanmerking. Uit al hetgeen van den Me-
ridiaan cn Horizon gezegd is, blijla ten duide-
lijkfte, dat deze beide cirkels fteeds van het
toppunt, of, zoo men wil, van de loodlijn
afhangen, en dus als veranderlijke cirkels moe-
ten aangemerkt worden. Immers zoo lang wij
niet van plaats veranderen, blijven wij het-
zelfde toppunt behouden ; doch zoodra wij
flechts éénen enkelen voetftap verzetten, ver-
anderen wij van toppunt, gevolgelijk ook van
B 3 Ho,