Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i8 )
dende de eene; helft, welke boven den Gezigtefedet
ligt, de zigtbarc, en de andere, beneden dcnzelven ,
de onzigtbare helft des Hemels genoemd. — Zij,
ter nadere opheldering, in fig. 21, P de Noord-
en p de Zuidpool des Hemels, T het Toppunt
en Z T N jp de Meridiaan van de plaats A ,
dan wordt de cirkel Z W N O, wiens omtrek,
(zoo alg wij uit figuur kunnen opmaken) overal 90
graden van het Toppunt afllaat, de Horizon of
Gezigteinder van die plaats genoemd; Z WPN O
verbeeldt alsdan de zigtbare, cn Z W N O
de onzigtbare helft des Hemels, terwijl, volgens
§ 26, het Top - en Voetpunt de Polen van dca
Horizon zijn.
j Verder: de.boog N P is, hetgeen men de i'oo/f-
hoogte noG.'m. ^ zijnde tweederlei, namelijk: Noor"
der-P ooishoogte, als de Noordpool, en Zuider-
Poolshoogte , als de Zuidpool boven den Horizon
verheven is. Deze hoogte der Pool kan men vinden ,
döOÏ met zekere-werktuigen, hvadrant, octant^fex-
tant ên anderen, den afftand, dien de Pool van het
Toppunt heeft, in graden tc meten , (iets, dat
Wgs verfchillende wegen gefcLieden kan) en dezen
vervolgens van 90 graden af te trekken^ wanneer
het verfchil dier graden, de hoogte der Pool boven
den Horizon van de-jplaats zal aantoonen, bij voor-
beeld: de boog TP, bij meting, gelijk aan 43®
be-