Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C '7 )
A' (*) verbeelden, dan is de cirkel Z T N V de
Meridiaan of Middagcirkel van die plaats. Hij
gaat (gelijk uit de befchouwing der figuur duide-
lijk blijkt) door „ de Polen des Hemels en tevens
door het Toppunt van de plaats, zoodanig, dat
hij den Hemel in twee gelijke deelen deelt, waarvan
het eene, dat, om zoo te fpreken, boven het vlak
van het papier ligt, den naam van oostelijke, en
het andere, onder hetzelve, dien van westelijke
helft des Hemels draagt.
b') Horizon of Gezigteinder.
Door den Horizon van eene plaats verftaat men
cencn cirkel, wiens omtrek overal even ver van
het Toppunt dier plaats verwijderd is./ Hij deelt,
even als de Meridiaan, den Hemel midden door; wor-
den-
(*) Hoezeer wij op het oppervlak der Aarde wonen ,
verbeelden wij ons echter (zoo als wij reeds aangemerkt
hebben) in het middelpunt des Hemels geplaatst te zijn.
En inderdaad , ten aanzien van de vaste fterren maakt dit
ook geen verfchil, wijl de halve middellijn der Aarde kb,
{zie fig. 19) welke tusfchen beide ligt, flechts als een
punt, in vergelijking van de onmetelijke afftanden dier
fterren, te rekenen is; alleen voor die hemellichten, welke
nader bij onze Aarde zijn, is dit onderfcheid van eenigen
invloed.
B
- ^ - ^ i j
MM. J