Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
13 )
met opmerkzaamheid befchouwen , dan ichijnt de^
zelve, wel is waar, zeer groot cn uitgebreid,
echter niet onbegrensd — niet eindeloos te zijn.
Het komt ons namelijk voor , als hadde dc Ster-
renhemel de gedaante van eene holle Sfeer, of wel
van een hol halfrond (Jlemisfeer), in welks middel-
punt wij geplaatst zijn. — En geen wonder, de
hemellichten zijn zoo oneindig ver van ons en van
elkander verwijderd, dat het vermogen van ons ge-
zigt veel te zwak is, om, langs dezen weg, over
derzelver afflanden te kunnen oordeelen. Om die
reden fchijnt het ons toe, als bevonden zij zich
allen op eenen gelijken afftand van ons, cn als
waren zij aan het binncnjle oppervlak der Sfeer,
of aan een blaauw gewelf, dat, bij het algemeen,
onder den naam van Firmament of Uitfpanfel be-
kend ftaat, vastgehecht. — Fig. 17 zal dit nader
ophelderen. •— Laat ABC een gedeelte van
den Sterrenhemel zijn, cn C het punt verbeelden,
in hetwelk wij fchijnen geplaatst te zijn. \Vanncer
wij nu uit dit punt de hemellichten befchouwen,
en daarbij tevens in aanmerking nemen, dat ons
oog zich naar alle kanten even ver uitilrekt, dan
is
den: de eerfte, of de v^are beweging, is de werkelijke
overgang van een hemellicht van de eene plaats naar de
andere; de fchijnbare integendeel noemt men de gewaar-
wording, die er ons gezigt van heeft; kunnende, overi-
gens, de eerde niet anders dan uit dc laac.le gekend
worden.