Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 9 )
S 31. riet aantal vierkante maten, die ïn een
vlak begrepen zijn, wordt dcszelfs inhoud ge-
noemd.
§ 32. De inhoud van eenen cirkel is gelijk aafi
den omtrek, vermenigvuldigd met een vierde van
den diameter.
§ 33. Hoezeer de omtrek cn de middellijn van
eenen cirkel ongcUjkfoortige grootheden zijn , kan
echter de eerfi:e door de laatfte bepaald, cn in leng-
temaat uitgedrukt worden, naardien de betrekking
of verhouding tusfchen beide bekend is. Deze is,
als 314:100, of, dat hetzelfde is, als 3,14:1,
zoodat, wanneer, b. v. de middellijn van eenen
cirkel 12 duimen lang is, de omtrek 12 x 3,14
= 37,63 duim; gevolgelijk de inhoud van den
cirkel 37,08 X 3 (een vierde van de middel-
lijn) = 113,04 vierkante duim , of i vier-
kante palm, 13 vierkante duimen en 4 vierkante
ftrepen groot zal zijn.
§ 34. Dc oppervlakte van eenen bol wordt ge-
vonden , wanneer men den omtrek van eenen groo'
ten cirkel met zijne middellijn vermenigvuldigt.
Deze middellijn, b. v. 9 duimen lang zijnde, zal
de omtrek van den grooten cirkel 9 x 3,14 =
28,26 duim, en het oppervlak van den bol
118,26 X 9 = 254^34 vierkante duim, of a
vierkante palmen, 54 vierkante duimen en 34 vier-
kante ftrepen bevatten.
As S 35'