Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
5 IJ. Twee vlakken zï]n paraJel of evenwijdige
wanneer zij overal denzelfdcn aflland van elkander
hebben, en, verlengd wrordende, elkander nimmer
kunnen ontmoeten. Zoodanige vlakken zijn A B
en C D. <Jig. 8.)
^ 14. Drie, vier, cn meer regte»lijnen kunnen
een vlak inlluiten. Alle platte vlakken, b. v.
welke tusfchen drie regte lijnen befloten liggen,
worden platte driehoeken genoemd. Deze zijn van
verfchillenden aard en dragen afzonderlijke namen.
Zoo noemt men een' driehoek gelijkzijdig, wan-
al zijne zijden, gelijkbeenig, wanneer twee der
zijden gelijk zijn, — regt hoekig, wanneer één der
hoeken regt is, gelijk in fig. 9, waar de lijn A B
met B C eenen regten hoek maakt, — fcherphoe~
kig, wanneer al zijne hoeken fcherp zijn, en
flomphoekig, wanneer een der hoeken ftomp is.
§ IJ. Alle platte vlakken, die binnen vier regte
h'jnen befloten zijn, worden yierhoeken genoemd.
Deze zijn, of regelmatig oï onregelmatig. De meest
regelmatige is het kwadraat of -vierkant, zijnde
een vierhoek, welke vier regte hoeken en vier ge-
lijke zijden heeft, als A B C D. (^jig. 10.)
§ 16. Ook eene kromme lijn kan, wanneer zij
in zich zelve wederkeert, een plat vlak influiten.
Dusdanig vlak is de Cirkel (*), De kromme lijn
CA
C) Dikwijls echter wordt »an de kromme lijn zelve ^
lien