Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
pplllllpl
Ntdurlandschc Beroerten ^ ojidtr FlLlPS 11. op last vau
H. M. de Keizerin-Koningin MARIA THEHESIA, beschre-
ven door L, J. J. VAN DER VTNCKTjin levcn : Raadsheer
iti den llaad van Vlaanderen ^ enz.nnet de Aantecke"
ningen der beide onlangs verschenen Brusselsche
TJitga\T;n j alsmede van den Nederduitschen Vertaler,
gr. 8vo. 4 deelen kompleet. . . . J lö . 20.
Aan Regtsgeleerde Fabrykanten en Liefhebbers van Kun-
sten en Wetenschappen wordt voor de geringe prijs van
ƒ6.00. (in plaats van ƒ9:00.) aapgeboden, het zoo alge-
meen bekende en in alle Tijdschriften zoo gunstig beoor-
deeld Werk, getiteld:
S. f. heumbstadt , Algemeene Schets der Technologie
vertaald (onder opzigt van wijlen den Hoogleeraar
j. a. UILKENS) door den Heer h. d. b. kaIser. In Iweé
deelen kompleet, gr. 8yo.
Geschiedkundig Operzigt der Vorderingen van den Men'
^ schelijkcn Geest in de eigenlijk gezegde Wetenschap»
pen , en dc Kunsten , die met dezelve in betreliking
staan, te weten: Algebra, Arithmetica, Geometrie^
Astronomie, Gnomonica, Chronologie, Scheepvaart,
Optica y Mechanica , Hydraulica , Acustica en Muzijk ,
Architectura. a. Burgerlijke, h. Krijgsbouwkunde,
c. Scheepsbouwkunde, Gcógraphie of Aïïrdrijkskunde.
gr. 8vo........ƒ 4. 80.
Tooverkuns i en Goochelarij , tot eene leerzame Uit-
spanning voor dc Jeugd; volgens Natuurkundige
Gronden, in derzelver Eenvoudigheid, voorgesteld
en verklaard^ door J. u. M. roppE , Hoogïccraar in de
Wis- CU Natuurkuiidc ; mtt 4 ,ƒ ^ . 4^.
Vcr^