Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 143 )
Hieruit volgt derhalve, dat, daar deze volle
maan dc eerfte is, die na de voorjaars-nachtcve-
ning komt, de aaftc Maart de Paaschterm is, en
het Paaschfeest op den eerstvolgenden zondag moet
invallen. Om nu den datum, op welken die zon-
dag valt, te vinden, komt ons de Zondagsletter
uitnemend te ftade. Deze, zagen wij, is voor
het jaar 1826, A; is deze A, dan valt de ifte
Januari], gevolgelijk ook de 26fte Maart, op
zondag, zoodat, wijl deze laatfte dag de zondag
is, die op de eerfte volle maan na den 2oftcn
Maart volgt (op welken dag, volgens deze be-
rekening, de gemelde nachtevening fteeds onderfteld
wordt plaats te hebben), het Paaschfeest, in dat
jaar, op den 26ftcn Maart door de Christenen
zal gevierd worden.
Om liet Paaschfeest voor het daaropvolgende
jaar 1827 te bepalen, komt de berekening op deze
wijze te ftaan:
1827
Paascliraaan noemen, w\jl de Epacta-rekening niet altijd
juist genoeg is, om de Paaschmaan naauwkeurig te
kunnen bepalen; vau waar het dan ook een- en ander-
maal gebeurd ïs, dat het Paaschfeest niet gevierd is ge-
worden op den tijd, dien men op de gemelde Kerkver-
gadering vastgefteld had: men zie hierover, onder ande-
ren, de door de Maatfchappij: Tot Nut van V Algemeen,
uitgegevene Mengdingm, Eerfte Stuk, bladz. 30 en 31.