Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 141 )
Om.de Epacta voor eenig jaar, zonder foort-
gelijke Tafel, te berekenen, vermenigvuldige men
■flechts het Guldengetal van dat jaar met elf, cii
trekke van het produkt elf af; is het overfcliot
meer dan dertig, dan dcclc men dat ovcifchot door
dertig: het getal, dat overblijft, is dc gezochte
Epacta. Bij voorbeeld: het Guldengetal voor het
jaar 1826 (zie bladz. 129) 3 zijnde, vindt men dc
Epacta voor dat jaar op deze wijze:
3 Guldengetal,
met II vermenigvuldigd.
33
af II
22 Epacta.
Het nut, welk ons de Epacta-rekcning vcr-
fchaft, beiT:aat voornamelijk daarin, dat men door
dezelve den dag van het Paaschfcest, cn dus ook
de feesten, die daarvan afhangen, kan vinden.
Te weten: ingevolge eaie bepaling van het Coji'
cilie yan Nicea, in de vierde eeuw gehouden,
moet het Paaschfcest gevierd worden op den zon-
dag, die op de eerße yolle maan na de yoorjaars-
of lente-nachtevening volgt, zoo nogtans, dat,
wanneer dc volle maan juist op zondag valt, het
,feest tot den daaropvolgcndcn zondag moet wor-
den