Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i39 )
Epacta.
Dus noemt men zeker getal, dat na dc ontdek-
king van den Maancirkel uitgedacht is, cn den
ouderdom aanwijst, dien de Maan bij den aanvang
van het jaar heeft. Te weten: wanneer de lengte
van twaalf manefchijnen met de lengte van ons
jaar volkomen overeenltemde, zou de ouderdom
der Maan, bij het begin van het jaar, alle jaren
dezelfde zijn; maar dewijl deze, in plaats van 365
dagen, flechts 12 maal 29I, of 354 dagen uitma-
ken, is het klaar, dat, wanneer de Maan, bij
het begin van eenig jaar, nieuw is, zij^bij den
aanvang van het daaropvolgende jaar niet nieuw
kan zijn, maar reeds 11 dagen oud moet wezen.
Dezy ouderdom der Maan nu is hetgeen men dc
Epacta van dat jaar noemt. Voor het aanfl;aande
jaar 1826 is de Epacta of Maansoudcrdom, vol-
gens den nieuwen Stijl, 22, gelijk uit de volgende
Tafel blijkt.
TA-