Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 137 )
Om echter, zonder behulp van zoodanige Tafel,
de Zondagsletter voor eenig jaar te berelicnen, be-
diene men zich van den volgenden regel:
Men zette, namelijk, dc zeven eerde getalmer-
ken naast elkander neder; vervolgens fchrijve men
boven het middellle getalmerk A, cn naast deze
letter de zes overige, te weten: E, F, G aan
de regter- cn C, D aan de linkerzijde van
dezelve, als volgt:
D C B A G F E.
1234567.
Gedeld nu, dat men de Zondagsletter voor het
jaar 1826 begeerde te zoeken, zoo voege men bij
de jaren onzer tegenwoordige eeuw (wijl de reeds
verloopene eeuwen hier niet in aanmerking komen)
het aantal fchrikkeljaren, welke in gemelde jaren
reeds hebben plaats gehad; deze fom dcele men
door zeven, dan zal het overfchietendc getal, het-
welk natuurlijk altijd een van de bovcnilaande ge-
talmerken moet zijn, tegelijk dc Zondagsletter van
dat jaar aanwijzen. Aldus:
I 5
(i8)a6