Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
''( 135
/
jaar. Hadden wij nu geene fciirikkcljareii, dun
zouden deze letters, even als de datums der maand
met de dagen der week, om de zeven jaren moe-
ten wederkeeren. Doch, daar men in een fchrik-
keljaar den 24ften Febriiarij twqemaal telt, zoo
moet ook, in zoodanig jaar, dc Zondagsletter
éénen dag veripringen: van hier, dat de orde der
Zondagsletters fteeds veranderlijk is, en in den
JuUaanfchen Stijl om de acbt-cn-twintig jaren,
doch in den Gregotiaanfchen, alle vier-honderd
Jaren zich eerst weder herftclt. Ook heeft een
gemeen jaar flechts 'ééne, en een fchrikkeljaar twee
Zondagsletters, te weten: eene van den iften Ja-
nuari)' tot den 24ften Februari)' (na welken dag,
en niet na den aSften, zoo als men misfchien den-
ken zoude, dc Zondagsletter verfpringt), en eene
andere van den 25ften Februari)' tot aan het einde
van het jaar. In het aanftaande jaar 1826 is de
Zondagsletter, naar den nieuwen Stijl, gelijk
de volgende Tafel aanwijst.
I A
TA-