Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13^ )
jaren van die Periode verloopen zijn, invoege het
eerfte jaar onzer jaartelling met het 47i4fte jaar
van diezelfde Periode overeenftemt. Hieruit volgt
dus, dat, wanneer men bij eenig jaar onzer jaar-
telling het getal 4713 optelt, de fom dezer beidé
getallen het jaar der Juliaanfche Periode zal aan-
wijzen, hetwelk met zoodanig jaar onzer jaartel-
ling overeenkomt. Dus 1825 bij 4713 tellende,
vindt men, dat wij thans in het 6538ftc jaar der
thans loopende Juliaanfche Periode zijn. Trekt
men vervolgens dit jaartal van 7980 af, dan blijkt
al verder, dat na afloop van 1442 jaren, en dus
met het einde van het jaar 3267 onzer jaartelling,
deze tijdkring voltooid zal zijn.
Overigens heeft elk jaar dezer Periode, hetwelk
met eenig jaar onzer jaartelling overeenkomt, die
eigenfchap, dat, wanneer men hetzelve door acht-
en-twintig, negentien cn vijftien afzonderlijk deelt,
het overfchot van de eerfte deeliiig den Zonnecir-
kel, dat van de tweede den Maancirkel of het
Guldengetal, cn dat van de derde de Romeinfche
Indictie van dat jaar zal aanwijzen. Ingevolge
dezen regel, vindt men, b. v., voor het jaar
1827, het loopende jaar van eiken dier tijdkringen,
aldus:
1827