Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1=8 )
b.) Maancirkel.
De Maancirkel, door meton den Athcncr^
omftreeks 430 jaren vóór de geboorte van Chris-
tus uitgevonden, is een tijdkring van negentien
jaren, na welk-tijdverloop de nieuwe en volle ma-
nen omtrent in dezelfde orde wederkeeren, dat is
te zeggen, dat zij dan weder nagenoeg op dezelfde
dagen van liet jaar invallen: ik zeg nagenoeg;
want de nieuwe maan komt, na verloop van ne-
gentien jaren, een en een half uur vroeger, het-
geen in driehonderd twaalf en een half jaar ge-
noegzaam eenen geheelen dag uitmaakt. Onder-
tusfchen werd deze ontdekking in Griekenland
voor zoo belangrijk gehouden, dat de jaartallen
van dezen tijdkring, te Athene, met gouden lette-
ren, openlijk ten toon gefield werden. Van hier,
dat het bijzonder getal voor elk jaar, hetwelk aan-
wijst, in het hoeveelfte jaar van dien tijdkring
men zich bevindt, bij ons nog heden den naam
van Guldengetal draagt. Zoo dikwijls de nieuwe
maan op den eerften dag des jaars invalt, begint
weder een Maancirkel, en men ftelt alsdan i voor
het Guldengetal.
Om dit getal voor eenig jaar te bepalen, voege
men één bij het getal van dat jaar, voor hetwelis
men hetzelve berekenen wil; deze fom deele men
door negentien, wanneer het overfchot het Gul-
den-