Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
XI
fc/iaawd^ volßrckt ?ioodzakclijk Ztijn^ oni zich em
juist denkbeeld van de fchijnbarc beweging des lle-
mels te vormen , ten einde door dezelve de ware
beweging te lecfen kennen^ en zich alzoo volko^
men te overtuigen ? dat h. v. het opkomen cn on-
dergaan der Zon in verfchillende punten van den
llorizon; het rijzen en dalen van dezelve aan
den Meridiaan; het lengen cfi korten der dagen;
de afwisfeling der Jaargetijden^ enz.^ inderdaad
"verfchijnfekn zijn^ die uit eene dubbele beweging
^an de Aarde om de Zon geboren worden >
■ Ofn, nu ' in dit gebrek op eene^ naar het mij
voorkomt^ doelmatige wijze^ zoo veel mogelijk tc
voarzieii^ heb ik gemeend^ velen onzer Landgc-
moten, welke niet in de gelegenheid zijn, hierom--
trcnt bij anderen ecnig ondcrrigt te 'bekomen^ gec-
nen ondienst tc doen. met een H^erkjc zamen te
jlellen^ waarin datgene^ wat tot de Wiskundige
Aardrijksbefchrijving beheert, ßcchts kortclijk gc-
fchetst, doch, overigens, door Figuren zoodanig
opgehelderd en aanfchouwelijk gemaakt wordt ^
dat elk, wicn het niet geheel en al aan oor*
deel mangelt, zich daarin, zonder moitdcUng
on-