Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1=6 )
der week weder in dezelfde ordé tërugkeeren. —
De reden daarvan is, dat ons gewoon of burger-
lijk jaar, llrikt genomen, niet uit 52 weken (zoo
als men doorgaans zegt),- maar uit 52 weken en
édnen dag, cn een fciirikkeljaar uit 52 weken en
twee dagen beflaat. Van hier, dat elk jaar tel-
kens met eenen anderen dag der Aveek beginnen
moet, zoodanig, dat, wanneer, b. v., de eerfte
dag van het jaar op woensdag valt, deze dag, in
het volgende jaar, op donderdag zal komen, in-
dien, namelijk, dit jaar een gewoon jaaf, en op
vrijdag, wanneer hetzelve een fchrikkeljaar is.
Bijaldien er nu geefle fchrikkeljaren waren, dan
zouden, na verloop van zeven jaren, de datums
der maand met de dagen der week in dezelfde orde
wcderkeeren; maar, naardien men, in de Juliaan-
Iche wijze van tellen, om de vier jaren eenen dag
meer rekent, volgt ook, dat zulks nu niet eer-
der, dan na een tijdverloop van viermaal zeven,
of acht-en-twintig jaren, kan plaats hebben. Aan
zoodanig eenen tijdkring nu heeft men, gelijk wij
zoo even zeiden, den naam van Zonnecirkel ge-
geven; en dewijl deszelfs aanvang met het negende
jaar vóór de geboorte van christus overeenftemt,
moet men, om voor eenig jaar, b. v., voor het
jaar 1846, het jaar van den Zonnecirkel te vin-
den, negen bij het getal van dat jaar optellen,
cn deze fom door acht-en-twintig deelen, dan zal
het