Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 125 )
deze verbeterde tijdrekening te fchikken, bleven den
ouden Stijl behouden. Eerst in de voorgaande
eeuw liebben de Duilfchers, en, na hen, ook de
Engclfchen, den nieuwen of Gregoriaanfchen Stijl
aangenomen; doch de Rusfen blijven nog fteeds
den ouden of Jtdiaanfchen Stijl volgen. In de
tegenwoordige eeuw is het verfchil tusfchen den
ouden cn nieuwen Stijl reeds twaalf dagen, zoo-
dat , wanneer wij, b. v., den 13den Januanj
dagteekencn, bij de Rusfen het jaar eerst ccnen
aanvang neemt.
tijdrekenkundige cirkels.
Hiertoe behoorcn die tijdkringen, welke in den
Almanak of Tijdwijzer, onder de benamingen van
Zonne- Maan- cn Indictie-cirkels bekend zijn.
Voorliecn maakte men van deze tijdkringen veel
gebruik; doch na de Gregoriaanfche inftelling zijn
zij ons van weinig nut, gelijk men uit de korte
befchrijving, die wij van eiken derzelven geven
zullen, al fpoedig ontwaren zal.
a.") Zonnecirkel.
Door den Zonnecirkel verflaat men eenen tijd-
kring van acht-cn-twintig jaren, na verloop van
welken tijd dc datums der maand met de dagen
der