Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 124 )
1.) Dat, na den 4dcn October van datzelfde
jaar, op welken dag het feest van St. Franchcus
invalt, iicn dagen zouden worden overgeflagén,
2oodat men den volgenden dag niet den 5den,
maar den isden October zou dagteekenen,
2.) Dat, om in vervolg van tijd voor te
komen, dat de burgerlijke jaren niet te veel van
den loop der Zon zouden afwijken, voortaan om
de vier jaren wel een dag meer zou gerekend wor-
den, maar dat in een tijdverloop van vier eeu-
wen, b. v. van 1600—2000, drie fchrikkeljaren,
en wel bepaaldelijk de drie eerfte eeuwjaren, ge-
volgelijk de jaren 1700, iSco cn 1900, als ge-
ineene jaren zouden aangemerkt worden, terwijl het
vierde eeuwjaar, of het jaar 2000, weder, als ge-
woonlijk, een fchrikkeljaar zou zijn.
Aan dit bevel van den Paus werd door de
Roomfche Vorften terftond gehoorzaamd. Hendrik
III, Koning van Frankrijk, gelastte, bij een
Edikt, in November van het jaar 15S2 te Parijs
afgekondigd, dat, wanneer de 9de dag van dc vol-
gende maand December verloopen zoude zijn, men
den volgenden dag, in plaats van den loden, den
doften December zou fchrijven. Ook in ons Va-
derland werd 's Paufen bevel opgevolgd; maar En-
geland, Rusland, benevens dc Protejlantfche Vor-
ften in Duitschland, niet verkiezende, zich naar
deze