Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( "3 )
Nieuwe Stijl.
Niet lang had men van de Juliaanfche tijdreke-
ning gebruik gemaakt, of men bemerkte reeds,
dat dezelve niet volkomen aan het oogmerk beant-
woordde. Men bevond, namelijk, dat dc nacht-
eveningen, van jaar tot jaar, vervroegden, en
weldra niet meer op die dagen des jaars plaats
hadden, op welke zij, volgens de inftelling, moes-
ten invallen. Dan, dit moet ons niet bevreem-
den: immers, wanneer men de lengte van het zon-
nejaar, door c^ZAR bepaald, met deszelfs ge»
middelden duur, op bladz. 113 opgegeven, ver-
gelijkt, dan blijkt al aanftonds, dat hetzelve n
minuten 15 fekonden te lang genomen was: een
verfchil, dat, hoe gering op zich zelf ook, na
verloop van vier eeuwen, genoegzaam drie dagen
bedroeg, en eindelijk zoo aanmerkelijk werd, dat
tegen het einde van de zestiende eeuw, de nacht-
eveningen reeds tien dagen van haren waren en
regten tijd verloopen waren.
Dit wezenlijk gebrek in dc tijdrekening werd
door Paus gregorius XIII, na deswege den raad
van eenige bekwame Sterrekundigen te hebben in-
genomen, verbeterd. Bij eene Bulle, welke in
Februari] des jaars 1582 tc voorfchijn kwam, be-
val hij:
lO