Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
pm dc vier jaren een jaar zou nemen, hetwelk
eenen dag meer, dan een gewoon jaar, en dus
366 dagen zou tellen. Zoodanig jaar is bij ons
onder den naam van Schrikkeljaar bekend; heb-
bende dc maand Februari)' alsdan, gelijk men
\veet, 29, in plaats van 28 dagen; doch bij dc
Romeinen werd hetzelve annus bisfextilis genoemd:
cenc benaming, ontleend van den afzonderlijken
;iaam, welke in den oorfpronlcelijken Romeinfchen
Almanak aan den 24/c« Februari)', of den zesden
dag vóór de Kalenden, of het begin van Maart,
gegeven werd. Men noemde, namelijk, dien dag
Sextus Kalendas Martii; in een fchrikkeljaar werd
die dag tweemaal geteld; van hier kreeg de fchrik-
keldag den naam van bisfextus, of den tweemaal
zesden, cn het jaar, waarin die dag kwam, gelijk
wij gezegd hebben, dien van bisfextilis, dat is,
het jaar van den tweemaal zesden. Deze fchik-
king hebben de Christenen behouden: immers het
feest van St. MatthiJs, dat in een gemeen jaar
op den 24fl:en Februari) plaats heeft, wordt in
een fchrikkeljaar op den 25fl:en dier maand ge-
vierd, zoodat de dag, welke onmiddellijk op den
a4ll:cn Februari) volgt, en niet de laatile of dc
a9fl:e van die maand, zoo als velen gelooven, de
eigenlijke fchrikkcldag is.
NieU'