Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121 )
verlenging, nog tien dagen korter, dan ons ge-
woon of burgerlijk jaar. Geen wonder derhalve,
dat de fatzoenen, van jaar tot jaar, fteeds ver-
achterden, zoodanig, dat men, van tijd tot tijd,
genoodzaakt was, dit gebrek in de tijdrekening,
nu op deze, dan op gene wijze, zoo veel moge-
lijk, te herftellen, en het jaar te verlengen of te
verkorten, naar gelang de omftandigheden zulks
vorderden. Die onzekere en geheel willekeurige
wijze, om den tijd te bepalen, duurde tot op de
merkwaardige regering van julius c^zar, wan-
neer deze, met behulp van den Egyptifchen Wis-
kunftcnaar sosigenes , ondernam, de tijdrekening
op eenen vasten en eenparigen voet te brengen,
en indiervoege in te rigtcn, dat men in hetzelfde
jaargetijde altijd dezelfde maanden had, en de voor-
jaars-nachtevening altijd op denzelfden dag des
jaars, namelijk op den aiften of saften van
Maart, inviel. Te dien einde werd het jaar,
waarin zulks plaats greep, negentig dagen ver-
lengd, zoodat dit jaar alstoen vierhonderd vijf-en-
veertig dagen telde, en daarom ook het verwarde
jaar is genoemd geworden. Vervolgens werd de
lengte van het middelbare zonnejaar op 365 dagen
en 6 uren bepaald, het burgerlijk jaar met tien
dagen vermeerderd, gn alzoo op 365 dagen ge-
bragt, terwijl, overigens, door cvezar gelast
werd, dat, aangezien dc zes ovcrfchietende uren,
in vier jaren eenen gelieelen dag uitmaken, men
11 5 om