Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lao )
hier dan ook, dat de eerfte van de maand Mu-
harram, die, naar onze rekening, in het tegen-
woordige jaar 1825, op den i6den Augustus in-
viel, in het volgende jaar i8a6 op den 5den dier
maand, en dus elf dagen vroeger komt.
Oude Stijl,
Dus is men gewoon de manier of wijze vaq
tijdrekening te noemen, welke door julius c^-
zar, 45 jaren vóór de geboorte van Christus,
ingevoerd werd. Vóór dien tijd was de tijdreke-
ning bij de Komeinen ten uiterfte gebrekkig en
verward. Te weten: romulus had het burgerlijk
jaar flechts op tien maanden geflcld, waarvan de
maand Maart de eerfle was. Zijn opvolger numa
pompilius voegde er nog twee maanden, namelijk
Januarij en February, bij, en plaatfte dezelve
onmiddellijk vóór de maand Maart, zoodat deze,
welke tot dus verre de eerfl:e maand van het jaar
geweest was, door die fchikking, de derde in rang
werd, en de maanden September, October, Novem-
ber m December, niet meer, gdijk derzelver namen
aanduiden, de zegende, achtjle, negende en tiende
maand van het jaar, maar, van nu af aan, de
negende, tiende, elfde cn twaalfde maand van het-
zelve uitmaakten. — Doch, offchoon het jaar toen,
even als nog tegenwoordig, uit twaalf maanden
beftond, was hetzelve echter, in weerwil van die
ver-