Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 119 )
vang nemende met de eerfte Olympiade, of -776
jaren vóór christus geboorte.
3.) De Romeinfclie Jaartelling, aanvangende met
de ftichting van Rome, welke 753 jaren vóór
christus plaats had. In het volgende jaar iSa6
zijn er derhalve 2579 jaren, federt deze gebeurte-
nis, verloopen.
4.) De Jaartelling van nabonassar. Koning
Van Babel, beginnende 747 jaren vóór christus.
5.) De Jaartelling der Seleuciden, of Syrifchc
Koningen, welke in de boeken der Makkabeën
gevolgd wordt, en 312 jaren vóór christus een
begin neemt.
6.) De Christelijke Jaartelling, door beda in-
gevoerd, en met den iften Januarij van het jaar
753, na dc ftichting van Rome, haren aanvang
nemende; zijnde dit de dag, op welken de Zalig-
maker, naar de mecning van dien tijd, gezegd
wordt befneden te zijn. — Eindelijk
■ 7.) De Tiirkfche of Mohamedaa?}fche Jaartelling
{Hegira'), beginnende met de vlugt van den Profeet
ïiohamed naar Medina, welke vlugt op den i6den
Julij van het jaar 622 onzer jaartelling plaats had.
In het aanftaande jaar 1826 zijn er dus, federt deze
gebeurtenis, 1204, doch, volgens de Ilegira, 124a
jaren verloopen: een verfchil, hetwelk alleen daaruit
ontftaat, dat de Turken of Mohamedanen, gelijk reeds
gezegd is, bij maanjaren rekenen; hunne jaren zijn
derhalve eenige dagen korter dan de onze. Van
II 4 hier