Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
in haren geheelcn omvang te heren kennen, de-
zelve niet alleen uit een Natuur- en Staatkundig,
maar ook uit een Wiskundig oogpunt moet be-
fchouwd worden, — Wat het Natuurkundig, en voor-
al het Staatkundig gedeelte dier v/etenfehap be-
treft, hierover is inderdaad -veel gefehreven, en
•nel met dat gelukkig gevolg, dat ons, te dezen
aanzien, ^weinig te v/enfehen overig blijft. Geheel
anders echter is het met de Wiskundige Aard-
rijksbefchrijying gelegen. Al, wat hierover in on-
ze taal yoorhanden is, is veor den eenvoudiger
beoefenaar, of te diepzinnig, of zoo oppervlakkig
en onvolledig, dat dergelijk onderrigt ml voor
.kinderen genoegzaam is, doch geenszins voor de-
■ zulken, welke zich in deze fchdone weienfchap
wenfchen te volmaken. — Het befchrijven der Bun-
ten en Kringen, welke men zich op de oppervlakte
(Ier Aarde voorßelt, benevens het een en ander
betrekkelijk de Lengte en Breedte der plaatfen, zie
daar nagenoeg alles, waarbij de meeste Schrijvers,
. die dit belangrijk gedeelte der Aardrijkskunde
behandelen, ons bepalen, terwijl de eerfte beginfc-
len der Sfeer geheel onaangeroerd blijven: bcginfc-
len nogtans, die zoo veel toebrengen, ja, wel be-
fchomvd.