Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 7 )
(gelijk bekend is) in vier-en-t\vintig gelijke dee-
len, Uren genoemd; voorts elk uur nader in zes-
tig deelen, welke Minuten heeten, en elke minuut
weder in zoo vele deelen, aan welke men den
naam van Schonden geeft. Om evenwel het uur
zoo naauwkeurig te verdeden, viel ten uiterlle
nioeijelijk: hiertoe- bediende men zich eerst van
Water- en Zandloopcrs, welke vervolgens door
Ilorologicn of Uurwijzers vervvisfeld zijn; ook
heeft men al vroeg gebruik gemaakt van Zonne-
tcijzcrs, ten einde den waren tijd, waarover wij
hierboven met een enkel woord gefprokcn hebben,
te bepalen.
Niet alle volken zijn gewoon, dc uren op de-
zelfde wijze te tellen, noch den dag op hetzelfde
tijdllip tc doen aanvangen. De Bahijloniers, bij
voorbeeld, ftelden oudtijds het begin van den dag
met den opgang der Zon; de Italianen en Joden
daarentegen, tdlen het begin van den dag met het
ondergaan der Zon: wij, cn velen met ons, zijn
gewoon, den dag met middernacht tc beginnen;
terwijl de Sterrekundigen weder dc gewoonte heb-
ben, om den middag,' of het tijdftip, waarop dc
Zon door den Middagcirkel gaat, voor het begin
van den dag te nemen, en, van dezen oogenblik
af, dc volle vier-cn-twintig uren door tc tellen,
zonder den dag, gelijk bij ons in dc burgcrlyke
telling gebruikelijk is, in tweemaal twaalf uren te
verdcekn, zoodat, wanneer wij, bij voorbeeld,
II 3 in