Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 6 )
veranderlijk als de lengte van liet zonnejaar is,
even zoo veranderlijk is, in den loop van een
jaar, de lengte van den dag. Want, hoe eenpa-
rig de omwentelende beweging onzer Aarde ook
zij, is het er echter verre af, dat de tijd, die
er tusfchen twee op elkander volgende Handen van
de Zon, in den Middagcirkel van cenige plaats,
verloopt, het geheele jaar door eene gelijke lengte
zoude hebben: integendeel, wanneer wij een uur-
werk, hetwelk niet vervroegt, noch verachtert,
maar een' regelmatigcn gang heeft, met den mid-
dag van eenige plaats gelijk ftellen, zal men, dit
uurwerk dagelijks met de komst der Zon aan den
Middagcirkel vergelijkende, bevinden, dat de Zon»
in het eene jaargetijde vroeger, en in het andere
weder later aan den Middagcirkel komt, dan het
uurwerk aanwijst: een verfchijnfel, waarvan de
oorzaak voornamelijk in de elliptifche gedaante van
den loopkring der Aarde, en de helling van hare
as op het vlak van haren loopkring moet gezocht
worden. — Ons beftek laat niet toe hierover ver-
der uit te weiden; alleen zullen wij hier nog aan-
merken, dat de tijd, dien het uurwerk aantoont,
de middelbare tijd, en de tijd, welken de Zon
fchijnt aan te wijzen, de ware tijd genoemd wordt;
zijnde, overigens, het onderfcheid, dat er tusfchen
deze beide tijdftippen beflaat, onder den naam van
Tijdsvcrefening (a:quatio temporis) bekend.
Eindelijk verdeelt men den dag of het etmaal
(ge-