Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( U2 )
VIERDE AFDEELING.
Afmeting des Tijds.
Gelijk de uitgebreidheid der Aarde den grondflag
of de eenheid onzer maten en gewigten bepaalt,
even zoo verfchaft ons hare beweging de afmeting
of verdeeling van den Tijd.
De Tijd, welke niet anders is, dan de tijd-
ruimte, waarin alle voorvallende zaken elkander
opvolgen, kan, of kunstmatig, of natuurlijk af-
gemeten worden. — Kunstmatig gefchiedt zulks door
de gelijkmatige beweging van dat werktuig, het-
welk wij uurv!erk noemen; — natuurlijk, door
de beweging der hcmelfche ligchamen, inzonder-
heid door die der Zon en Maan, welke men, van
dé vroegfle tijden af, boven alle andere hemel-
lichten verkoos, om derzelver bewegingen tot eenen
algemeencn maatflaf des tijds te doen dienen.
Behalve de afmeting van den tijd bij eeuwen,
verdeelt men denzelven, gelijk elk weet, in jaren,
maanden, "A-eken, dagen, uren, minuten en fe-
kohden.
Een Jaar is eigenlijk de tijd, dien de Aarde
noodig heeft, om van eenig voornaam punt van
haren loopkring, tot datzelfde punt weder te kee-
rcn;