Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C "O )
halve is, volgens deze bepaling, de omtrek der
Aarde 360 x 15 = 5400 foortgelijke mijlen; —
5400
hare middellijn, naar § 33, - = 171959
-waarvoor men echter, gewoonlijk, 1720 ftelt; —
hare oppervlakte, ingevolge § 34, 5400 X
1720 = 9,288000 vierkante, en haar ligchame-
lijke inhoud, naar § 37, 5400 X 430 =
29200 X 1146I = 2662,560000 ,kubiekmijlen.
Dc volgende Opgave is echter naauwkcuriger,
cn meer overcenkomftig de waarheid.
In de veronderftelling eener jI^j: afplatting, be-
vat een middelbare graad van den Ivliddagcirkel
57008, de as der Aarde 6522864, en de middel-
lijn van den Evenaar 6542452 toifes (*). Wan-
neer men nu den middelbaren graad van den Mid-
dagcirkel tot grondflag voor de ware lengte der
Duitfche of Geographifche- mï]\ aanneemt (immers,
zoo lang de hoegrootheid onzer Aarde, in opzigt
tot eenige bij ons bekende lengtemaat, niet bekend
was, moest de lengte dier mijl ons insgelijks ge-
heel onbekend blijven), vindt men voor de uit-
ge-
(•) Onder den naam van Toife is, in Frankrijk, ze-
kere onde Lengtemaat bekend; dezelve flaat gelijk met
1,9490306 onzer Nederlandfche El.