Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 109 )
cirkel v:in onzen Aardbol volkomen te leeren ken-
nen, ten einde het tien-millioenjle gedeelte van den-
zelven, als de grond- of hoofdmaat van alle maten
en gewigten aan te nemen.
Om dit oogmerk te bereiken, werd eene uit-
geftrektheid van bijna tien graden, namelijk van
Duinkerken tot Barcelona, met de uiterlte naauw-
keiirigheid gemeten, en, na overeengekomen te
zijn, dezen boog met dien onder den Evenaar te
vergelijken, de Afplatting, of hetgeeft de as kor-
ter dan de middellijn van den Evenaar is, bepaald
Deze nu bevond men ji^ te zijn: eene uitdrulc-
king, waardoor men te kennen geeft, dat, wan-
neer men de halve middellijn van den Evenaar in
334 gelijke deelen verdeelt, de halve as den van
die deelen korter is, en dat bij gevolg de as der
Aarde tot de middellijn van den Evenaar (laat,
als 333 : 334-
Hieruit blijkt dus, dat de afplatting inderdaad
zoo gering is, dat men de Aarde genoegzaam als
bolrond kan befchouwen, gelijk zij dan ook, bij
de berekening van hare hoegrootheid, als zoodanig
aangemerkt wordt.
Men is, namelijk, gewoon, de graden van eiken
grooten cirkel in mijlen, Duitfche of Geographi-
fche mijlen genoemd, te verdeden; vijftien van
dezelve, overeenkomende met 20 uren gaans, zijn
in eiken graad van den Evenaar, zoowel als in
eiken graad van den Middagcirkel begrepen; der-
lui-