Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
(108)
Akademie der Wetenfchappen, op bevel van lode-
wijK XV, benoemd, naar Amerika gezonden wer-
den, ten einde in de nabijheid van Quito, één
of meer graden van den Middagcirkel te meten,
terwijl, in het volgende jaar, de Heeren mauper-
Tuis, clairaut, lamonnier, cn andere, zich
naar Zy^'eden begaven, met oogmerk, om insgelijks
onder den Poolcirkel de lengte van eenen graad
van den Meridiaan te bepalen. Beide deze metin-
gen volbragt zijnde, werden dezelve met elkander
en met den graad van Frankrijk vergeleken, en
nu bleek ten klaarde, dat zij de platronde gedaante
der Aarde buiten allen twijfel fielden, wijl de graad
onder den Poolcirkel" inderdaad grooter, dan die
van Frankrijk, en deze weder grooter, dan die
onder den Evenaar bevonden werd.
Uitgebreidheid der Aarde.
Hoezeer er, behalve de metingen onder den
Evenaar cn Poolcirkel, nog verfcheidene andere
ondernomen zijn, welke almede de platronde ge-
daante onzjr Aarde bevestigd hebben, is er ech-
ter geene met zoo vele juistheid uitgevoerd, dan
die, welige op' het einde der vorige eeuw, door
dc Heeren weciiain en delambre, op last van
het toenmalig Framch Gouvernement, gedaan is,
en voornamelijk ten doel had, om de uitgeftrekt-
hcid van een vierde van den tlliptifchen n i.idag-
cir-