Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 107 )
brcidheici kunnen hebben, n:aar naar dc Polen,
waar dc dliptifche middagcirl^cl (want van eene
Sferoïde zijn de doorfnijdingen, langs of volgens
de as, Ellipfcn) mindere buiging heefr, grooter
moeten zijn, dan onder of in de nabijlieid van den
Evenaar.
En ook dit is, gelijk wij reeds gezegd hebben,
door dadelijke metingen volkomen bevestigd ge-
worden. — Het is waar, in Frankrijk hield men
zich eenen geruimen tijd overtuigd, dat de graden
omftreeks den Evenaar grooter waren, dan bij de
Polen, en dat de Aarde, in plaats van platrond
te zijn, de gedaante van een langwerpig eirond
had. Men meende dit, uit vergelijking van vroe-
gere metingen, deswege gedaan, te kunnen be-^
wijzen; ook fcheen eene meting van den Meridiaan
van Frankrijk^ in den jare 11572, door picard
begonnen, doch eerst in 1716, door cassini vol-
tooid, dit gevoelen te begunlligen. Latere metin-
gen hebben echter geleerd, dat dc gedaante onzer
Aarde niet anders dan platrond kon zijn. Men
begon, namelijk, te begrijpen, dat, om met ze-
kerheid har-e ware gedaante te leeren kennen, men
op grootere afftanden, dan men' tot nu toe gebe-
zigd had, graden van den Middagcirkel moest me-
ten, en, met elkander vergelijken. Van daar dan
ook, dat in den jare 1735, de Heeren godin,
bouguer en la coNDAMiNE, beucvens andere
voorname Sterrekundigen, door dc Koiunklijkc
Aka-