Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 305 )
moeten de ligchamen de meeste, onder den Eve-
naar daarentegen, de minfte zwaarte hebben. Wan-
neer wij nu dit onder het oog houden, dan laat
iict zich ligtclijk bevatten, — dat de minder zware
ligchamen in dc verzengde Luchtftreek, door het
grooter gewigt van die, welke zich onJer cn na-
bij dc Polen bevinden, fteeds gedrukt wordende,
elkander zoodanig moeten verdringen en opliefFen,
dat de Aarde daardoor, omftrecks den Evenaar,
eene grootere verhevenheid moet aannemen, dan
bij de Polen, gevolgelijk, gelijk fig. 15, eene Sfe-
rolde of Platrond moet zijn.
Dat de Aarde geene andere, dan eene fferokU-
fchc of pïatronde gedaante kan hebben, is ook
1.) door naauwkeurigc proeven op de lengte van
den Sckonde-flinger, op verfchillende breedten geno-
men, en 2.) door werkelijke metingen van verfchil-
lende graden van den Meridiaan, ten volle bewaar-
heid geworden. — Trachten wij dit een en ander
eenigzins nader te verklaren.
Wat een Slinger, en wel een eenvoudige Slin-
ger zij, is aan elk onzer bekend. Het is een
gewigt, dat aan ccne koord of roede opgehangen
is: wanneer dit gewigt tot eene zekere hoogte
opgeheven, en vervolgens losgelaten wordt, dan
beweegt hetzelve, gelijk men weet, heen cn we-
der, welke beweging aan niets anders, dan aan de
zwaarte of aantrekkingskracht, die op den (lingcr
G 5 werkt,