Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104 )
Hoezeer dan de bolrondheid der Aarde op ontwij-
felbare gronden rust, moet dit ligchaam echter niet,
gelijk fig'. 14, als eene volmaakte Sfeer of Globe
befchouwd worden; want, behalve dat de natuur
wel overal eene regelmatige verfcheidcnheid, maar
nergens iets volkomen regelmatigs oplevert, zoo
leeren ons ook de waarnemingen, dat de Aarde naar
de Polen eenigermate ingedrukt of plat is, welke
platheid als een natuurlijk gevolg van derzelver om-
wenteling om hare as moet aangemerkt worden. Te
weten: — het is eene, op natuur- en wiskundige
gronden berustende, waarheid, dat, hoezeer de
kracht, welke aan de ligchamen, door de bewe-
ging der Aarde, wordt medegedeeld, en onder den
naam van middelpuntvliedende kracht bekend is,
door de zwaarte- of aantrekkingskracht dermate
overtroffen wordt, dat geen ligchaam zich van het
oppervlak der Aarde kan losrukken, zij evenwel
daardoor niet geheel en al vernietigd is, maar in-
tegendeel grooter wordt, naar mate de beweging
llerker is. Onder de Polen derhalve, waar alle
beweging ophoudt, is zij geheel werkeloos; doch
van daar neemt zij allengs in vermogen toe, ter-
wijl, omgekeerd, de zwaartekracht onmericbaar af-
neemt, zoodanig, dat onder den Evenaar, de mid-
delpuntvliedende kracht de zwaartekracht met ^
deel doet verminderen. Onder dc Polen derhalve,
moe-