Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Ï03 )
het Noorden doen. Bij een weinig nadenken toch,
laat het zich gemalckclijk begrijpen, dat, hoe groot
deze afftand. ook zij, er geene, althans zeer wei-
■nig verandering in de hoogte der Pool zou kunnen
plaats hebben, ingeval de Aarde eene platte opper-
vlakte hadde.
Die van het Westen naar het Oosten reizen,
ondervinden insgelijks, dat het oppervlak der Aarde
geenszins plat kan zijn; want deze getuigen een-
parig, dat de hemellichten, van tijd tot tijd, al
vroeger boven den Horizon komen, en weder in
het Westen ondergaan, naar mate zij zich op oos-
telijker plaatfen bevinden, welk verfchijnfel almede
aan de bolrondheid der Aarde moet worden tocge-
fchrcven.
Eindelijk, wanneer dc Aarde, zich tusfchen de
Zon en Maan bevindende, de lichtftralen onder-
fchept, cn alzoo der Zon belet, dezelve op de
Maan te werpen; in één woord, bij eene Maan-
eklips, is de ronde fchaduw, welke de Aarde als-
dan op de Maan geeft, een niet min krachtig be-
wijs, dat de oppervlakte der Aarde, wel verre
van plat te zijn, eene verhevene ronde gedaante
moet hebben, wijl geen ander ligchaam, dan een
bol, in allerlei ftanden verlicht zijnde, altijd eene
ronde of cirkelvormige fchaduw geven kan, gelijk
te allen tijde, in de Maansverduisteringen, van de
fchaduw der Aarde befpeurd wordt.
G 4
Hoe-