Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 102 )
in alle punten even ver van het middelpunt af-
ftaat, en door de wetten der aantrekkingskracht
beftuurd en in ftand gehouden wordt. Het is
waar, wanneer wij ons op het open veld, of op
zee bevinden, waar ons gezigt door geene ver-
hevenheid belemmerd wordt, fchijnt het ons toe,
als bewoonden wij eene uitgeftrekte platte vlakte,
welke binnen eene volkomene cirkellijn befloten
ligt. Doch, behalve dat deze vlakte zich naauwe-
lijks twee mijlen in het rond uitftrekt, en dus veel
te gering is, om daaruit de gedaante onzer Aarde
af te leiden, beweert men, dat, indien de opper-
vlakte der Aarde regtlijnig of plat ware, een berg
van een uur gaans loodregte hoogte, nog op den
sfftand van achthanderd uren zou moeten zigtbaar
?ijn. Wel verre echter, van op dien afftand den-
zelven nog te kunnen zien, geraakt de kruin, die
(gelijk de ondervinding leert) altijd het langst zigt-
baar blijft, reeds bij het veertiende gedeelte van
dien afftand buiten ons gezigt: een verfchijnfel
voorzeker, dat zich bezwaarlijk laat verklaren,
zonder aan de Aarde eene bolronde gedaante toe te
kennen.
Deze bolrondheid der Aarde blijkt al verder uit de
meermaals gedane reizen rondom dezelve, — gelijk
ook uit het rijzen en dalen van de Polen des Hemels,
hetwelk (zoo als reeds gezegd is) diegenen onder-
vinden , welke groote reizen van het Noorden naar
}iet Zuiden, of, omgekeerd, van het Zuiden naar
het