Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 92 )
gelijke wijze als de Zon, voor derzelver bewoners
zigtbaar of onzigtbaar worden.
Jaargetijden,
Deze regelmatige hoofdveranderingen, die voor-
namelijk ten aanzien van warmte en koude, op de
verfchillende breedten van onzen Aardbol, ont-
ftaan, en aan welke men de benamingen geeft van
Lente, Zomer, Herfst en Winter, zijn aan elk
onzer bekend; minder, welligt, de oorzaak waar-
door, en de wijze hoe, die veranderingen te weeg
gebragt worden. Op bladz. 48 en 49 hebben wij
dezelve, in navolging der Ouden, uit eene fchroef-
wijze beweging van de Zon om de Aarde afge-
leid; fig. 46 zal ons echter doen zien, dat de
beurtverwisfelingen der Jaargetijden, zoowel als het
lengen en korten onzer dagen en nachten, gevoe-
gelijk uit den jaarlijkfchen loop der Aarde om de
Zon kunnen verklaard worden.
Zij, in gemelde figuur, 23 tQ= V de fchijn-
bare loopkring der Zon; — het vlak, hetwelk
men zich verbeelden kan, binnen deze kromme
lijn befloten te liggen, het ylak van haren loop-
kring; — P E /> V de Aarde, wier beweging
(gelijk wij uit de figuur zien) in gezegd vlak
plaats heeft; — E V de Evenaar; H G en K F
de Poolcirkels; S R en L O de Keerkringen;
P /I dc der Aarde, met eenen hoek van om-
trent