Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C «9 )
draagt, in gelijke tijden gelijke vlakken of perken
befchreven worden, namelijlc, wanneet de vlaldcen
AFZ, BDZenKPZ even groot zijn, zul-
len de bogen AF, BD en KP, hoe ongehjk
ook, in gelijke tijden afgelegd worden.
Dag en Nacht.
Hoezeer de Ouden de beweging des Hetnels voor
wezenlijk hielden, en het ontdaan van dag en
nacht op dezelfde wijze verklaarden, als wij op
bladz, 27 gedaan hebben, gevolgelijk dit verfchijn-
fel aan eene dagelijkfche beweging van de Aarde
om de Zon toefchrijven, zullen wij thans echter
trachten aan te toonen, dat het op- en ondergaan
der hemellichten, zoowel als het verfchil tusfchen
dag en nacht, verfchijnfelen zijn, die uit eene
enkele omrolling der Aarde om hare as, en dus
uit hare dagelijkfche beweging (»), volkomen kun-
nen afgeleid en verklaard worden.
Zij,
(*) Deze beweging der Aarde is niet minder zeker,
dan hare jaarlijkfche; want, behalve dst foortgeUjke be-
wegingen ook in andere Planeten waargenomen worden,
zijn de flatronde gedaante der Aarde en de vermindering
der zwaarte van de aardfche ligchamen, wanneer zij
nader bij den Evenaar komen, verfchijnfelen, die de om-
wenteling der Aarde om hare as bevestigen, en buiten
allen twijfel flellen. -r- Doch hierover nader.
F 5
ü