Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( fir )
Wet, volgens welke de Aarde in haren loop- '
kring bewogen wordt.
Om zich van deze bewegingswet een juist denk-
beeld te vormen, zal het noodig zijn, den Lezer
vooraf met den aard van den loopkring, in wel-
ken die beweging gefchiedt, eenigzins bekend t«
maken.
Laat Jn fig. 44, Z de Zon en A dc Aarde
verbeelden, dan leert ons de Natuurkunde, dat de
Zon op de Aarde eene kracht uitoefent, die. van
A naar Z werkt, en wel zoodanig, dat, wanneer
de Aarde, bij hare wording, vrij en aan zidi
zelve ware overgelaten, zij, door de algemeenc
kracht van aantrekking, de Zon, volgens de lijn
A Z, met eene verfnellende beweging zoude ge-
naderd zijn, en zich aldra met haar vereenigd
hebben. Dan, wanneer wij ondcrftellen, dat dc
Aarde alstoen door een' zijdelingfchen fchok in
beweging gebragt zij, dan bewijzen ' de Natuur-
kundigen , dat zij, cn aan de aantrekking van de
Zon en aan deze zijdelingfche beweging beide ge.
hoorzamende, zich nu niet met de Zon kan ver-
eenigen, maar om dezelve eene Ellips (A G P E)
moet befchrijven, in één van wier brandpunten de
Zon zelve geplaatst is.
In foortgclijkc kromme lijn nu beweegt zicli de
Aarde: dan, overmits alle punten van zoodanige
lijn, verfchillende aflbnden van het brandpunt hebr
F 4 ben.