Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 86 )
hun echter toe, alsof de voonverpen, die hen
omringen, in eene tegengeflelde rigting van
het fchip bewogen worden: geen wonder der-
halve, dat, terwijl de Aarde, van het Westen
naar het Oosten, om hare as wentelt, wij
de Zon niet alleen,' maar zelfs den ganfchen
Sterrenhemel, in dienzelfden tijd, van het
Oosten naar het Westen, en dus in eene
tegengeflelde fl:rekking van die der Aarde, zien
bewegen.
b.') Dat, aangezien de Aarde zich met den
dampkring tevens in de wereldruimte beweegt,
en geenen tegenfliand ontmoet, waardoof eenige
botfing zoude kunnen veroorzaakt worden,
deze beweging zoo zacht is, dat wij haar,
hoe fnel op zich zelve ook, niet kunnen ge-
voelen.
c.) Dat, fchoon de ligchamen, door deze
beweging, eene neiging hebben, om zich van
het oppervlak der Aarde te verwijderen, deze
kracht echter door dc Zwaarte- of Aantrek-
kingskracht zoodanig overtrolFen wordt, dat
geen zandkorrel, noch waterdruppel, om zoo
te fpreken, zich van dezelve kan losrukken.
d.') Dat de Aarde onder den Evenaar de
grootfle, en in de nabijheid der Polen, de
minfte beweging heeft.
W£t