Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 83 )
dat dezelve in dié der overige Planeten geplaatst is.
3.) Zien wij, hoe onnatuurlijk ook, dat groo-
tere ligchamen zich om een kleiner bewegen, cn
onder deze nog wel
4.) De Zon, die niet alleen onzen Aardbol,
maar zelfs alle andere Planeten, met derzelver
Wachters zamengcnomen, verre in grootte over-
treft, en van deze zoo geheel en al onderfciaei«
den is.
• Ondanks deze tegenftrijdigheden, bleef dit ftclfel
■ftand grijpen tot in het midden der zestiende eeuw,
wanneer nic. copernicus, een Fonisch Sterrekun-
dige, het ware ftelfel, dat wij hierboven opgegeven
hebben, en, naar hem, het Copcmikaansch ftelfel
genoemd wordt, aannam, en openlijk bekend maalv-
te. Hetzelve vond echter in den beginne niet
veel bijval; eensdeels, wijl men het denkbeeld
ecner rustende Aarde ongaarne verlaten wilde; an-
derdeels, wijl niemand, wegens gebrek aan werk-
tuigen, om de vereischte waarnemingen te doen,
zich in ftaat bevond, dc zwarigheden, die van
anderen tegen hetzelve ingebragt werden, vplko-
men uit den vyeg te ruimen. Dan, nadat de be-
roemde GALiLEUS, in het begin der zeventiende
eeuw, het gebruik der Teleskopen ingevoerd had,
en de Slingeruurwerken door onzen landgenoot
huigens waren uitgevonden; nadat eindelijk de
onfterfelijke newton, de Zwaarte- of Aantrek'
F a klngs'