Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
fteeds als eene ware en dadelijke beweging aange-
merkt, en geenszins zulke denkbeelden, aangaande
de beweging der hemelfche ligchamen, gehad, als
wij zoo even met weinige woorden hebben voorge-
dragen. Het is waar, pythagoras, een Grieksch
wijsgeer, die omtrent vijf eeuwen vóór de geboor-
te van christus leefde, onderrtelde insgelijks,
dat de Planeten zich om de Zon bewogen, en de
beweging des Hemels door de omwenteling der
Aarde om hare as veroorzaakt werd; doch dit ge-
voelen vond zoo veel tegenftand, wijl men zich
volkomen van het tegendeel overtuigd hield, dat
hetzelve weinig of geen opgang maakte. Daaren-
tegen ftclde ptolomeus, een beroemd Egyptisch
Sterrekundige van de tweede eeuw, dat de gan-
fche Hemel, gevolgelijk al die ontzaggelijke menigte
hemelbollen, die het onmetelijk ruim der fchep-
ping vervullen, in den tijd van 24 uren, van het
Oosten naar het Westen, om zijne as wentelde;
terwijl, volgens hem, de Aarde onbewegelijk in
het midden van het Heelal ftond, en de Zon,
Maan en Planeten zich in de volgende orde om de
Aarde bewogen: 1.) de Maan; 2.) Mercurius;
3.) Venus; 4.) de Zon; 5.) Mars; 6.) Jupiter^
en eindelijk 7.) Saturnus. Boven de Planeten was
het Uitfpanfel met de vaste Sterren.
Wanneer men nu deze beweging voor de ware
houdt, dan kan men, ja, met behulp van een
aantal ingebeelde of uitgedachte punten en bijcir-
F kels.