Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
heele bende is hij niet bestand. Eclitei' vallen de wolven meestal
<Je kalveren aan, die zij gemakkelijk kunnen verscheuren, dewijl
de ouden hen niet verdedigen.
De Amerikaansche Bison of Amerikaansche buflel gelijkt zeer
Fij^. 15. Kuropeeschc ïtiaon.
op den Europeeschen, dewijl het voorste gedeelte van zijn lichaam
ook met lange haren begroeid is; zijn staart en zijne pooten zijn
slechts iets korter. Hij is roetkleurig en bewoont de gematigde
landen van Noord-Amerika. Hij vereenigt zich gaarne met zijne
makkers, zoodat men somtijds eenige duizenden bisons bij elkander
ziet. Zij vallen de menschen niet aan, maar dezen laten hem
niet met rust, omdat hun vleesch en vet, hunne huid en haren
zeer goed te gebruiken zijn.
De Buffel is bruinzwart van kleur, met groote, veelal achter-
over liggende horens. Hij woont in lage en moerassige landen
en wentelt zich gaarne in het shijk rond. Hij leeft in talrijke
troepen in geheel zuidelijk Azië, en vergenoegt zich met de moeras-
en waterplanten, die hij bekomen kan; om deze laatste machtig
te worden, begeeft hij zich somwijlen te water, rukt ze met zijne