Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
De Zehn komt met ons rund zeer overeen; echter zijn zijne
horens meestal korter en zijne ooren hangen naar beneden. Op
den rug nabij den hals heeft hij een grooten vetbult, waardoor
hij zich wel het meest van ons rundvee onderscheidt. Voorname-
lijk in Indië en Pei-zië bekleedt hij de plaats onzer koe. Zij zijn
bijzonder zacht en tam. Maar de Zebu's zijn ook onderling zeer
onderscheiden. De meesten zijn zoo groot als onze os, anderen
niet grooter dan eene geit; enkele hebben zelfs twee vetbulten
op den rug. Zij worden ook tot rijden en trekken gebruikt, en
de kleine loopen, voor een kinderwagentje gespannen, zoo snel
als een paard.
De Wisent of Europeesche Bison is gi-ooter dan het rund,
daar hij wel twee ellen hoog en meer dan drie ellen lang wordt.
Hij onderscheidt zich van onzen os voornamelijk door het lange,
krullende, wollige haar, dat zijn korten, dikken kop, hals en het
voorste gedeelte van zijn lichaam bedekt. Voorheen was hij in
Europa nog al talrijk, maar hij is zeldzamer geworden naar mate
ons werelddeel meer bebouwd werd. Thans wordt hij alleen nog
in een uitgestrekt bosch van Lithauwen (*) gevonden, alsmede in
sommige bosschen van de Karpathen en den Kaukasus. Zijne
horens zijn kort en maar weinig gebogen, zijn haar is bruin, en
het leeft voornamelijk van zijne lievelingsspijze, het reukgras, dat
o()k in ons vaderland op vele weiden voorkomt, en de oorzaak is
van den aangenamen geur van het versehe hooi. De grootste
vijand van den bison is de mensch, die hem door het uitroeien
der veelvuldige bosschen, welke voorheen ons werelddeel bedekten,
heeft verdreven. Ook de wolf is zijn vijand. Het is waar, een
wolf drie vier jagen hem geene vrees aan, maar tegen eene ge-
(*) Lithauwen, hoofdstad Wilna, voorheen een Groot-hertogdom, thans een deel
van Kusland.