Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
oppassing die zij genieten?" vraagt gij misschien, en wellicht hebt
gij zelfs wel medelijden gehad met de arme schapen, die de boer
bij ons veelal nog buiten laat, als zij nauwelijks eenige korte
grashalmpjes onder de sneeuw kunnen vinden. Voor de merinos,
die des zomers op de hooge bergvlakten van Arragon en Oud-
Castilië (*) bij honderdduizenden hun voedsel vinden, zou het aldaar
des winters werkelijk te koud zijn ; daarom wwden zij tegen den
winter naar de zuidelijke, veel lager gelegene landen van Estrema-
dura (-{-) gedrev(»n, waar de winters zoo zacht zijn, dat er de
mei'inos volstrekt geen hinder van hebben. Er zijn echter elders
ook nog schapen te vinden, wier wol om hare fijnheid geacht en
duur l)etaald wordt, bij voorbeeld in Engeland en Saksen. Vele
schapen wier meer grove wol ook niet versmaad wordt, leveren
tevens een heerlijk vleesch en eene goede huid, waarvan wit en
zeemleder gemaakt wordt. Zelfs de darmen dezer dieren woi'den
niet \vegg('wori)en; men draait er snaren van, die men gebruikt
als een even dun touw niet steik genoeg zou wezen; ook worden
de snaren der muziekinstrumenten van schapendarmen vervaardigd.
Het schaap is het zinnebeeld van onschuld en geduld. De rammen
kunnen evenwel geducht stooten, en leveren elkander dikwerf
hevige gevechten. Gewoonlijk houdt men het schaap voor een
zeer dom dier. Men heeft inderdaad ook geene reden om zich
over zijne slimheid te verwonderen; althans, dat de schapen eener
kudde, wanneer het voorste over een voorgehouden stok springt,
dit nadoen, en zelfs wanneer men den stok wegneemt, toch den-
zelfden sprong doen als hunne voorgangers, zoodra zij op de-
zelfde plaats gekomen zijn; of dat, wanneer de voorste in eenen
afgrond springt, zij hem allen volgen, is toch wel voor geen be-
(*) In het noorden van Spanje. Arragon wonlt door de Ebro, en Oud-Castilie
door den Douro doorsneden.
(f) Door den Taag en de Guadisma doorsneden.